:       :       :       :       :   
.

03-6735915"
On line


   
    |
   
   
    |
   
   
   
    |
    Tourism Medical Ins
    - on-line
   
    -
   
   
   
   
    |
   
    -
   
   
הצעת מחיר לביטוח בריאות
           חידוש       ביטוח חדש         תאריך סיום הביטוח
פרטים ליצירת קשר
שם מלא : *
כתובת :
טלפון : *
טלפון נייד :
פקס :
טלפון בעבודה :
דוא"ל :
סוג ההצעה המבוקשת
  ניתוח והשתלות
  מחלות קשות
  סיעודי
  ביקור רופא
פרטים נדרשים לטובת הצעה לביטוח בריאות
תאריך לידה: / /             שנה/חודש/יום
תאריך לידה בן/בת זוג: / /             שנה/חודש/יום       במידה ויש
מספר הילדים עד גיל 18:                   במידה ויש
תשלום החודשי שהינכם מעוניינים להפריש לטובת התוכניות הנ"ל
גובה הפרמיה החודשית :
הערה
  תחום ביטוח בריאות וסיעוד, הינם מורכבים ביותר ומצריכים התאמה אישית,
הלוקחת בשיקול מגוון נושאים כגון, מצב משפחתי, ביטוחים משלימים
בקופות החולים וכד'. תחום זה מצריך פגישה אישית ע"מ שנוכל
יחדיו לבנות את תוכנית הביטוח המתאימה ביותר עבורכם
הערות
 
אימות: כמה זה שלוש כפול שתיים?
                                           

   :       :       :       :       :   
- ' 12 .. 3481 52522 '- 03-6735915 - 03-6729025   .